Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Henriette Rovers
Webmaster: Peter Nooijen

Techniek: Theiner ICT

| Afgelastingen

header kantine1

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van SCMH.NL besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website van SCMH.NL wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van SCMH.NL.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van SCMH.NL, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van SCMH.NL is verkregen.

Jilan Bijland pupil van de week.

  • Op zondag 27 september a.s. speelt SCMH1 de eerste thuiswedstrijd
    van seizoen 2020-2021 tegen Juliana Mill 1.
  • Jilan Bijland is pupil van de week.
  • Jilan zou eigenlijk pupil zijn tijdens de thuiswedstrijd SCMH 1 – SCV’58 op 22 maart 2020 maar corona laste vanaf die zondag alle wedstrijden af.
  • Jilan is 9 jaar oud en speelt bij SCMH in het team JO10-1
  • Zijn favoriete club is Barcelona en zijn favoriete speler Frenkie de Jong.
  • Hij vindt voetbal zo leuk omdat je dit samen met je vriendjes kan doen, lekker kan rennen en op goal kan schieten.
  • Jilan is bij scouting. Hij houdt van gamen en buiten spelen en voor het pokemonspel kan je hem wakker maken.
  • Jilan, wij wensen je a.s. zondag heel veel plezier als pupil van de week.

Verslag SCMH 1

loading...
Verslag SCMH 1

Lopende acties

loading...
Acties

Agenda

01
mrt
CLUBDAG SCMH voorjaar 2021. Definitieve datum nader te bepalen.