Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Henriette Rovers
Webmaster: Peter Nooijen

Techniek: Theiner ICT

PROEFLES KORFBAL

PROEFLES VOETBAL

header kantine1

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van SCMH.NL besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website van SCMH.NL wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van SCMH.NL.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van SCMH.NL, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van SCMH.NL is verkregen.

Pupil van de week korfbal

 Het seizoen is weer begonnen. SCMH 1 is goed van start gegaan met winst bij de eerste wedstrijd, helaas de tweede wedstrijd niet. 

Zoals gewoonlijk hebben ze bij iedere thuiswedstrijd een pupil van de week. Deze week zal dat Norah de Wit zijn. Norah is 7 jaar en speelt in de F1 van SCMH, ze vindt korfbal leuk omdat ze dat samen met haar vriendinnetjes kan doen. Naast korfbal doet ze graag buitenspelen en tekenen. Ze hoopt dat SCMH altijd wint. Zelf wil ze later ook in het 1e van SCMH korfballen.  

Komen jullie samen met Norah SCMH 1 korfbal a.s. zondag om 12:00 aanmoedigen? Hopelijk tot zondag! 

 

 

Verslag SCMH 1

loading...
Verslag SCMH 1

Lopende acties

loading...
Acties

Clubdag 2 oktober

Duitsemiddag1

Agenda

26
sept
Op de kaartavonden is iedereen welkom. Dus óók als je geen lid van SCMH bent

02
okt

Vrienden van SCMH

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Vrienden van SCMH

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9