Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Vacature
Webmaster: Peter Nooijen

Design: Peter Nooijen (iov Koek)
Techniek: Theiner ICT

header3

In het kader van de privacywetgeving dienen leden, en ouders van jeugdleden tot 16 jaar, aan te geven in hoeverre zij toestemming geven voor enkele gegevensverwerkingen.

De formulieren hiervoor staan op de site, liggen in de kantine en in het secretariaat en zijn bij het Infoblad gevoegd.
Het is de bedoeling dat het formulier sowieso ALTIJD ingevuld wordt ingeleverd bij de secretaris; Krielenberg 9.
Voor elk voetballend lid en elke vrijwilliger van een gezin dient een apart formulier ingevuld te worden.
Op dit moment is er nog maar goed een derde deel van alle formulieren retour gekomen bij de secretaris. Derhalve nogmaals het verzoek de formulieren z.s.m. in te leveren.

De jaarlijkse feestavond, welke aan de vrijwilligers van de vereniging wordt aangeboden, staat dit jaar voor vrijdag 26 oktober op het programma. Vanaf 20:30 uur is eenieder welkom. Met een drankje en een hapje worden onze vrijwilligers en hun partners bedankt voor de inzet voor de club en de uren, welke zij aan SCMH besteden. Persoonlijke uitnodigingen volgen nog.

Deze maand zal de contributie door de penningmeester van SCMH geïnd gaan worden via de automatische incasso. Vanwege het soort van ‘beloningssysteem’ voor de vrijwilligers, zal bij de seniorenleden, m.u.v. de steunende leden, €175,00 afgeschreven worden. Zoals reeds eerder gemeld, zijn er drie gradaties, waarin onze vrijwilligers worden ‘beloond’.

Deze gradaties zijn reeds in een eerder stadium toegelicht.

De ‘verrekening’ van de beloning van het vrijwilligerswerk van dit seizoen, zal volgend seizoen plaatsvinden.  

Categorie

Agenda

30
sept
5464 RD, Veghel
De jaarlijkse sponsormiddag wordt gehouden op zondag 30 september a.s.

15
okt
Mariaheide
Het kaarten begint om 20:00 uur en het inschrijfgeld bedraagt € 2,50.

26
okt
De jaarlijkse feestavond, welke aan de vrijwilligers van de vereniging wordt aangeboden