Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Henriette Rovers
Webmaster: Peter Nooijen

Techniek: Theiner ICT

| Afgelastingen

header kantine1

Op vrijdag 1 november vindt de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats. Middels een drankje en een hapje worden alle vrijwilligers van SCMH bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Aanvang: 20.00 uur.

Deze avond zal de negende Vrijwilliger van het Jaar in het zonnetje gezet worden. De keuzecommissie, bestaande uit de voorzitter en de secretaris, zal uit de binnengekomen nominaties een vrijwilliger kiezen, die deze avond met een speldje en een bloemetje gehuldigd zal worden. Voorgaande jaren was dit een aangelegenheid van de voetbalclub, maar met de samenvoeging met de korfbalvereniging komen ook de vrijwilligers van de korfbalafdeling in aanmerking voor deze blijk van waardering.

SCMH uit Mariaheide kan sinds afgelopen vrijdag 13 september officieel verder als één vereniging met een korfbal- en een voetbalafdeling en met ruim 500 leden. In de praktijk werkten beide afdelingen reeds als ware het één vereniging, maar met het ondertekenen van de statuten door de notaris, is de samenvoeging officieel een feit. Hier werd na de ceremonie menig glaasje op gedronken.

Tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering (ALV) heeft Bert van den Broek, met het overhandigen van de voorzittershamer, de functie van voorzitter overgedragen aan Mark Leenders. Daar dit de eerste ALV was van de samengevoegde vereniging heeft ook de oud-voorzitter van de voormalige korfbalvereniging SCMH, Henk van den Brand, zijn voorzittershamer overhandigd aan de nieuwe voorzitter.

Vrienden van SCMH

logo_widontec
logo_gege
logo_rabobank
logo_hendriks
logo-vandenberg
logo_dnbrouwer
logo_vdoorn
logo_hetbroek
logo-dwm
logo_koek
logo_vandendungen
logo_wijdeven
SPNSR-11-04 C & S Interieurs
SPNSR-ALG-15 Jan Kanters
SPNRS-17-03 Van Zutphen Bedden
VD-Elektro-DEV-1024x768