Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Vacature
Webmaster: Peter Nooijen

Design: Peter Nooijen (iov Koek)
Techniek: Theiner ICT

header3

Bij haar afscheid als secretaris van SCMH is Marie-José benoemd tot erelid van de vereniging. Op voordracht van het bestuur heeft de algemene ledenvergadering van 11 juni jl. unaniem met deze benoeming ingestemd. Marie-José heeft 15 jaar het secretariaat beheerd en nam daarnaast nog diverse andere ad hoc-taken voor haar rekening. Voorzitter Bert van den Broek roemde Marie-José voor haar inzet voor de vereniging. Daarbij is ze zeer vasthoudend, goed ter zake kundig en laat zich niet zomaar met een kluitje het riet insturen. Op nagenoeg alle bijeenkomsten, waar de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van SCMH gewenst was (korfbalclub, supportersclub, spelersraad, staf selectie, de pas opgerichte sportraad, voetbalcafé van de KNVB, verenigingen uit de klasse van het 1e, voetbalverenigingen Meierijstad, gemeente, omtrent het AVG, etc.), is zij aanwezig geweest. Vooral bij menig overleg met de gemeente kon zij zich in de materie vastbijten. Ze was voor velen een gewaardeerd gesprekspartner. Altijd goed geïnformeerd en op de hoogte van wat er speelde. Wanneer het SCMH aanging, onze vereniging, nee… háár vereniging, kon ze zelfs wel eens emotioneel worden. Zó ging SCMH haar naar het hart! Naast het secretariaatswerk heeft ze vele andere taken vervuld. Tijdens de verbouwing, het activiteitenweekend t.b.v. deze verbouwing, de dienstenveiling en met het 60-jarig jubileum heeft ze uren werk verricht. Ze had overal oog voor en was duidelijk in haar mening. Verder heeft ze veel energie gestoken in de VOG-verklaringen, de contributie in relatie tot het vrijwilligerswerk, de AVG en op dit moment nog het zeer actuele sportbeleid. Voor dit laatste zal zij zich blijven inzetten. Overigens gaat ze voor de vereniging niet verloren. Zij zal enige taken, w.o. de financiële ledenadministratie, de VOG en de reanimatiecursussen blijven verzorgen. Daarnaast wordt ze op zondag, tijdens de thuiswedstrijden van SCMH 1, gastvrouw namens SCMH. De voorzitter overhandigde haar een oorkonde en een fraaie bos bloemen, met uiteraard de drie welbekende klapzoenen. Als opvolger van Marie-José is Rick van den Biggelaar benoemd als nieuwe secretaris. Hem werd door de voorzitter veel succes en bestuurlijke wijsheid toegewenst.