Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Vacature
Webmaster: Peter Nooijen

Design: Peter Nooijen (iov Koek)
Techniek: Theiner ICT

| Afgelastingen

header kantine1

Op 1 januari jl zou de harmonisatie, als gevolg van de fusie van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, rond moeten zijn. Op 1 januari 2017 is Meierijstad begonnen als nieuwe gemeente en is men gestart met de voorbereidingen.

Vanaf medio 2018 zit het in de afrondende fase. Voorstel/bedoeling van de gemeente was om alle gebouwen van de sportverenigingen over te nemen en daardoor deze verenigingen te gaan ontzorgen. De gemeente zou dan verantwoordelijk zijn voor het groot onderhoud en eventuele verbouwingen. De overname zou ‘om niet’ zijn en de verenigingen gaan huur betalen. Vanaf het eerste begin heeft SCMH al aangegeven hierin niet mee te gaan. De staat van de gebouwen is dusdanig, dat de eerste 20 jaar geen grote uitgaven te verwachten zijn. SCMH gaat de gebouwen in eigen beheer houden en heeft voor de laatste verbouwing aan de gemeente een compensatievergoeding gevraagd. Dit was het voorstel, welke SCMH op 10 juli jl aan de gemeente gedaan heeft. Op 18 december jl zou het college hieromtrent een besluit nemen en op 19 december zouden we uitsluitsel krijgen. Het bestuur was bijzonder teleurgesteld over de reactie van de gemeente. Men had nog geen besluit kunnen nemen, daar er nog geen totaalbeeld was van de financiële effecten van de harmonisatie (?). De intentie om conform ons voorstel te besluiten, was er echter wel! Uiteraard heeft SCMH om opheldering gevraagd. Nu blijkt dat voor vergoedingen die niet begroot zijn, goedkeuring van de gemeenteraad nodig is. Ons was tot nu toe steeds voorgehouden, dat dit station reeds gepasseerd was en derhalve niet meer nodig was. Dit kan nu middels het voorstellen van een begrotingswijziging aan de raad en het college wil dit tegelijk doen met de financiële consequenties van de harmonisatie. Hiervoor blijkt een goede aansluiting met de huidige programmabegroting nodig te zijn. Door de complexiteit van de harmonisatie heeft men die aansluiting nog onvoldoende kunnen maken. Dit wordt nu verder uitgewerkt en er wordt een nieuw voorstel aan het college gedaan. De door SCMH gevraagde compensatievergoeding staat los van de totale harmonisatie, maar het wordt wél gezien als een onderdeel van de harmonisatie van sporttarieven en activiteitensubsidies, waarvoor men een totaal financieel beeld nodig heeft. Ons is gevraagd om even de financiële afstemming af te wachten.