Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Vacature
Webmaster: Peter Nooijen

Design: Peter Nooijen (iov Koek)
Techniek: Theiner ICT

| Afgelastingen

header kantine1

De gemeente Meierijstad was voornemens om in het kader van de harmonisatie, als gevolg van de samenvoeging van de gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel, alle buitensportverenigingen te ‘ontzorgen’. Daartoe zou de gemeente alle gebouwen, m.u.v. kantine en bestuurskamer, om niet (voor niets) van de verenigingen overnemen om verantwoordelijk te worden voor groot onderhoud, alle renovaties, verbouwingen en vervangingen.

De verenigingen zouden dan huur gaan betalen. Mede gezien de fikse verbouwing, welke enige jaren terug bij SCMH heeft plaats gevonden, vond het bestuur dit een ‘onnodig’ voorstel. De eerstkomende 25 jaar zullen naar verwachting geen grote uitgaven komen a.g.v. een verbouwing c.q. renovatie. SCMH heeft er dan ook voor gekozen om alle gebouwen in eigen beheer te houden en geen huur te gaan betalen. Concreet betekent het, dat SCMH nu zelf verantwoordelijk is voor groot onderhoud, renovaties en verbouwingen.

Het bestuur was verder van mening, dat SCMH nog recht had op een compensatievergoeding voor genoemde verbouwing. Deze vergoeding stond los van de harmonisatie. Het bestuur heeft enkele keren overleg gevoerd met de betreffende wethouder en een ambtenaar/beleidsmedewerker sport en cultuur. Het eerste gesprek dateert al van eind maart 2018. Het punt is daarnaast verschillende keren in het college van B&W behandeld. Uiteindelijk, op 20 februari jl., heeft SCMH het verlossende mailtje ontvangen: de vlag kan uit! Op 19 februari jl. heeft het college conform het voorstel van SCMH besloten. Met het gevraagde bedrag zullen de leningen worden afgelost en wellicht enige dringen zaken worden aangepakt. Hier zal zeer kritisch naar gekeken worden.

De velden blijven van de gemeente en zullen door SCMH gehuurd worden. Het onderhoud ervan gebeurt deels onder auspiciën van de gemeente en deels door de vereniging zelf.

Het is nu aan iedereen, bestuur en leden, om met extra inzet ervoor te zorgen, dat alles in goede staat en orde blijft. Dan kunnen wij en ‘onze toekomst’ nog veel plezier aan onze sportactiviteiten beleven.