Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Vacature
Webmaster: Peter Nooijen

Design: Peter Nooijen (iov Koek)
Techniek: Theiner ICT

| Afgelastingen

Er worden regelmatig beslissingen in de bestuursvergaderingen genomen, die de leden van SCMH direct aangaan. Vandaar dat we deze link op de SCMH-site in het leven geroepen hebben. Op deze manier kunnen wij jullie direct informeren over genomen besluiten c.q. veranderingen.

Vertrouwenspersoon:

Door overkoepelende instanties is verenigingen geadviseerd om, indien nog niet aanwezig, een VERTROUWENSPERSOON binnen de vereniging te benoemen. Leden en vrijwilligers zouden dan bij deze persoon terecht moeten kunnen om zaken waar men mee zit, in vertrouwen te bespreken of in ieder geval kenbaar te maken. Indien noodzakelijk kunnen er acties volgen, waarbij namen niet naar buiten worden gebracht. Voorheen lag deze taak bij de voorzitter, maar op advies is besloten om hiervoor iemand van buiten de vereniging aan te trekken.
Met ingang van heden is Theo Raijmakers, als oud-voorzitter redelijk bekend bij en met SCMH, de vertrouwenspersoon van onze vereniging.

Voor niet vertrouwelijke zaken kunnen uiteraard de bestuursleden aangesproken worden.

Theo is bereikbaar onder telefoonnummer 06-30512752.

Bekijk hier het huishoudelijkreglement.