Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Vacature
Webmaster: Peter Nooijen

Design: Peter Nooijen (iov Koek)
Techniek: Theiner ICT

TOESTEMMINGSVERKLARING.

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen wij speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op social media, apps, internet, facebook, www.scmh.nl plaatsen.

Als u GEEN bezwaren hebt tegen onderstaande gegevensverwerkingen, dan hoeft u NIETS te doen. Hebt u WEL bezwaren tegen één of meer van onderstaande gegevensverwerkingen, dan ontvangt SCMH dit door u getekende formulier retour op het adres van de secretaris van v.v. SCMH: Krielenberg 9,
5464WD Mariaheide.
Bestuur v.v. SCMH, Mariaheide
___________________________________________________________________________

Ondergetekende: ………………………………………………………………………………… lid van v.v. SCMH in Mariaheide en/of ouder of verzorger van

minderjarig jeugdlid (jeugdleden):………………………………………………………………………………………………………………………………………

geeft de vereniging GEEN toestemming voor een of meer van de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

o Mij te benaderen voor sportieve activiteiten van derden, b.v. andere sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners
o Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij of mijn kind(eren) op social media, apps, internet, facebook, www.scmh.nl
o Het beschikbaar stellen van mijn naam of de naam van mijn kind(eren) en
e-mailadres aan sponsors van de vereniging, zodat zij mij kunnen benaderen voor b.v. aanbiedingen
o Het opnemen van persoonlijke gegevens (KNVB lidnummer, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer) in het “groene boekje van v.v. SCMH” en/of op www.scmh.nl
o Mij gedurende 25 jaar na beeindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor b.v. een reunie of bijzondere gebeurtenis (b.v. 75-jarig bestaan van vereniging)
o Zelf in te vullen: ………………………………………………………………………………………………..

 

Datum: ……………………………………………Plaats: ……………………………………………………

 

Handtekening: ………………………………………………………………………………………………….

 

U kunt dit formulier printen door te klikken op het icoontje printicoon rechtboven van dit artikel.