Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Vacature
Webmaster: Peter Nooijen

Design: Peter Nooijen (iov Koek)
Techniek: Theiner ICT

| Afgelastingen

Er worden regelmatig beslissingen in de bestuursvergaderingen genomen, die de leden van SCMH direct aangaan. Vandaar dat we deze link op de SCMH-site in het leven geroepen hebben. Op deze manier kunnen wij jullie direct informeren over genomen besluiten c.q. veranderingen.

Vertrouwenspersoon

Door enkele overkoepelende organisaties is verenigingen geadviseerd om, indien nog niet aanwezig, een VERTROUWENSPERSOON binnen de vereniging te benoemen. Leden en vrijwilligers zouden dan bij deze persoon terecht moeten kunnen om zaken waar men mee zit, in vertrouwen te bespreken of in ieder geval kenbaar te maken. Indien noodzakelijk kunnen er acties volgen, waarbij namen niet naar buiten worden gebracht. Deze blijven te allen tijde alleen bekend bij deze VERTROUWENSPERSOON. Het hoofdbestuur heeft besloten om hier in mee te gaan en deze taak onder te brengen bij de voorzitter. Eenieder die iets dwars zit of eens lekker het hart wil luchten kan een afspraak maken met Bert van den Broek (tel. 343042). Het dienen overigens wel serieuze zaken te zijn. Voor alle overige, niet vertrouwelijke, zaken kunnen natuurlijk alle bestuursleden aangesproken worden. Aan het einde van dit seizoen zal bekeken worden, of we in de toekomst verder zullen gaan met de vertrouwenspersoon.