Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Henriette Rovers
Webmaster: Peter Nooijen

Techniek: Theiner ICT

PROEFLES KORFBAL

PROEFLES VOETBAL

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige leden/deelnemers aan activiteiten van verenigingen/stichtingen zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vind het niet prettig aangeraakt te worden.
Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij onze vereniging komen, absoluut ontoelaatbaar zijn !!

Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld.
Deze gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, wat het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door onze vereniging wordt uitgevoerd.

Wanneer je bij SCMH komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of op welke andere manier ook, zal het bestuur van SCMH je vragen deze gedragscode te ondertekenen.
Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Uiteraard geldt de gedragscode ook voor alle (vrijwillige) medewerkers die al taken uitvoeren bij SCMH.
Het bestuur verlangt vanaf nu van alle “nieuwe” medewerkers dat zij de gedragscode ondertekenen.

Bestuur SCMH, Mariaheide, september 2019

Agenda

26
sept
Op de kaartavonden is iedereen welkom. Dus óók als je geen lid van SCMH bent

02
okt