Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Henriette Rovers
Webmaster: Peter Nooijen

Techniek: Theiner ICT

PROEFLES KORFBAL

PROEFLES VOETBAL

SCMH vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze verenigingen alle vormen van ongelijkwaardige behandelingen, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of
(seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.
Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als er iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
2. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
4. Ik val de ander niet lastig.
5. Ik berokken de ander geen schade.
6. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
7. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
8. Ik negeer de ander niet.
9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
10. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik dreig de anderen niet, ik neem geen wapens mee.
11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
12. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
13. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
14. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dit niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
15. Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Voetbalvereniging SCMH en Korfbalvereniging SCMH
Mariaheide, 10 maart 2016.

Agenda

29
okt
Vrijdag 29 oktober nodigt het bestuur alle vrijwilligers uit voor het vrijwilligersfeest. Alle vrijw

08
nov
Beste leden, ouders van jeugdleden, Bij deze willen we u uitnodigen voor de algemene en financiële

22
nov
Op de kaartavonden is iedereen welkom. Dus óók als je geen lid van SCMH bent