PROEFLES KORFBAL

PROEFLES VOETBAL

SCMH is een vereniging die staat voor sportiviteit en respect. Alle leden en supporters samen maken SCMH tot een prachtige vereniging die meer is dan een voetbalclub. Het is de plek waar supporters en leden elkaar ontmoeten en saamhorigheid vinden, waar alle vrijwilligers samen er met al hun talenten en inzet voor zorgen dat onze club groeit en bloeit, waar allerlei evenementen aan heel veel mensen een hoop gezelligheid geven.

SCMH moet deze sportieve en gezellige vereniging blijven! Dat gaat niet zo maar. Daarvoor is de inzet van iedereen heel hard nodig. Incidenten op of rondom de velden kunnen het beste worden voorkomen als iedereen de gedragsregels van SCMH tot zich neemt en actief uitdraagt. Mocht er dan toch nog een incident plaatsvinden, dan is het van belang dat overtreders direct op hun gedrag worden aangesproken. Zo voorkom je dat incidenten grotere vormen gaan aannemen.

Sportiviteit en respect zijn dus van groot belang. Sportiviteit en respect tussen SCMH-leden en -supporters onderling, maar ook richting tegenstanders en (assistent)scheidsrechters. Want zonder hen kun je immers niet voetballen. Daarom zorgen we er met zijn allen voor dat iedereen plezier aan zijn of haar hobby beleeft.

Agenda

02
dec
Lichtelijk Braziliaans tintje

19
dec
Op de kaartavonden is iedereen welkom.