Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Henriette Rovers
Webmaster: Peter Nooijen

Techniek: Theiner ICT

PROEFLES KORFBAL

PROEFLES VOETBAL

header kantine1

De KNVB heeft het besluit genomen om de Regio-cup voor senioren niet meer door te laten gaan.
Volwassenen vanaf 27 jaar mogen in ieder geval tot 18 mei niet in groepsverband trainen. Hierdoor ontbreekt de tijd om wedstrijdfit te raken om op verantwoorde wijze wedstrijden te spelen. Naar de mening van de KNVB is deze periode twee tot drie weken. Hierdoor zou de Regio-cup niet eerder dan in het weekend van 5 en 6 juni kunnen beginnen. Rekening houdend met de zomervakanties blijft er dan te weinig tijd over om een volwaardig toernooi te spelen. Dus vanwege tijdgebrek is het toernooi om de Regio-cup niet meer haalbaar.

Voor de jeugdteams is hieromtrent nog geen definitief besluit genomen. Binnen afzienbare tijd zal meer duidelijkheid komen.

In alle klassen zal dit voorjaar helaas geen veldcompetitie kunnen plaatsvinden. Dat is de conclusie na de eerdere persconferenties van het kabinet en het eerder gepresenteerde openingsplan.

Uit het openingsplan is af te lezen dat in fase twee enkele versoepelingen voor de buitensport onder voorwaarden zullen plaatsvinden. Welke versoepelingen dit zullen worden, is op dit moment onbekend. Het beslismoment voor deze fase is op 3 mei en de ingangsdatum zal dan per 11 mei zijn. Het spelen van wedstrijden buiten de eigen vereniging is op dit moment opgenomen in stap vijf, waarover volgens het huidige openingsplan besloten wordt op 29 juni. Dit wordt effectief op 7 juli.

Op basis van bovenstaande constateringen is het niet mogelijk om conform de routekaart van het KNKV nog competitiewedstrijden aan te bieden. Daarom heeft het bondsbestuur besloten dat er geen tweede helft van de veldcompetitie zal plaatsvinden. Mocht de rijksoverheid beslissen dat er toch eerder dan 7 juli wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld mogen worden, dan zal het KNKV bekijken wat de mogelijkheden zijn om in welke vorm dan ook wedstrijden aan te bieden.

De verenigingen hebben inmiddels kennis kunnen nemen van de bestuurlijke noodmaatregel, die gaat over de afwikkeling van de veldcompetitie en enkele bijbehorende onderwerpen. Volgend uit deze noodmaatregel is ook dat alle teams uitkomen in dezelfde veldklasse als in dit seizoen. Vanzelfsprekend is vrijwillige degradatie wel mogelijk.

 

Hier vind je de laatste kopij uit de Heis Krant. Klik op desbetreffende maand en een pdf bestand wordt geopend.

Juni 2021

Mei 2021

April 2021

Maart 2021

Er worden regelmatig beslissingen in de bestuursvergaderingen genomen, die de leden van SCMH direct aangaan. Vandaar dat we deze link op de SCMH-site in het leven geroepen hebben. Op deze manier kunnen wij jullie direct informeren over genomen besluiten c.q. veranderingen.

Agenda

Geen komend evenement!