Colofon

Webredactie: Bert van den Broek

Sponsoring: Sander de Wit
Leden: Ron van de Laar
Clubfotograaf: Henriette Rovers
Webmaster: Peter Nooijen

Techniek: Theiner ICT

| Afgelastingen

Inleiding.
Het 1e is op een prachtige 5 plaats in de competitie in de 4e klasse geëindigd. Voor het eerst blijven ze het
2e jaar in de 4e klasse! Gefeliciteerd met dit resultaat.
Verder wordt e.e.a. uitgebreid vermeld onder de commissie senioren.
Leden kunnen het hele jaar door iemand voordragen als vrijwilliger van het jaar. Tijdens afgelopen vrijwilligersavond is de 7e clubonderscheiding uitgereikt aan Floyd Dekkers. Een zeer verdiende onderscheiding. Floyd bedankt voor je inzet en al het werk wat je bij SCMH verzet. En gefeliciteerd met het behalen van het diploma Trainer Coach UEFA C.
Sportraad Meierijstad is opgericht en er zijn al diverse bijeenkomsten geweest, waarin het Sportbeleid steeds aan de orde kwam. 31 december 2018 moet het sportbeleid afgerond zijn. Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode hebben enorme verschillen in subsidiebeleid wat teruggebracht moet worden naar één uniform beleid. Het bestuur van SCMH is hierover in gesprek met het College van Meierijstad………………………
Bestuur heeft afgelopen seizoen een opzet gemaakt om de contributie zodanig bij te stellen dat vrijwilligers via contributie beloond worden voor hun vrijwilligerswerk bij SCMH. Dit staat niet in verhouding met de uren die een vrijwilliger maakt maar het is bedoeld als een grote blijk van waardering voor onze vrijwilligers. Seizoen 2018-2019 wordt hiermee gestart.
Het aanvragen van een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) voor de vrijwilligers van SCMH is nog niet afgerond. Het is de bedoeling dat over 2 jaar alle vrijwilligers van SCMH de VOG verklaring hebben.
De herhalingslessen reanimatie/AED worden nog steeds ieder jaar gevolgd door ongeveer 25 leden.
Mark, Toinne, Marie-José gaan proberen Mariaheide “hartsave” te houden. Begin juni is er een actie geweest en is er geld ingezameld om AED’s te kunnen aanschaffen nu, maar zeker ook in de toekomst.
SCMH heeft veld 3 weer teruggekregen van de gemeente Meierijstad. De korfbalclub speelt weer wedstrijden op het veld achter het hoofdveld en traint op veld 3.
De supportersclub heeft 2 nieuwe bestuursleden: Danny van de Graaf en Theo van der Sanden. Riky van der Leest is als bestuurslid gebleven.
m.i.v. 25 mei 2018 zou iedere vereniging een AVG moeten hebben. Het bestuur is hier mee bezig. Dit vergt heel veel leeswerk en tijd.

Bestuurszaken.
De bestuursvergaderingen verlopen goed, maar vaak veel te lang. Alle commissies draaien goed en de terugkoppeling naar het bestuur via de voorzitters van de commissies is prima.

Samenstelling bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit: Bert van den Broek: voorzitter. Bert is tevens voorzitter van de commissie PR en communicatie. Marie-José van de Graaf: secretaris. Ruud van der Sanden: penningmeester.
Bestuursleden zijn: Vacante functie voor commissie senioren/wedstrijdsecretaris (Bert van de Broek heeft waargenomen en Rowan van Dijk is wedstrijdsecretaris), Tijn van den Berg commissie materialen en onderhoud, Cindy van der Burgt commissie jeugd/jeugdvoorzitter, Sven Breeuwer bestuurslid namens TCJ, Harold van der Burgt commissie clubhuis, Sander de Wit commissie sponsoring.

Vergaderingen.
Er zijn dit seizoen 9 bestuursvergaderingen gehouden en nog 1 te gaan.
Er waren diverse vergaderingen tussendoor o.a. overleg met wethouder Coby v.d. Pas en overleg met beleidsmedewerker gemeente Meierijstad m.b.t. het sportbeleid/subsidie.
In mei is er overleg geweest met supportersclub en in oktober 2017 en april 2018 zijn er gesprekken geweest met spelersraad, hoofdtrainer en leider van de selectie.
Ook is er overleg geweest met een aantal mensen van het onderhoud.

Verder was de algemene financiële jaarvergadering op 6 november 2017 en gaf de kascommissie in die vergadering haar goedkeuring aan het financiële jaarverslag 2016-2017.
De vorige jaarvergadering werd gehouden op 28 juni 2017.
Er is 2 x het gebruikelijke overleg met de korfbalclub geweest.
Buiten deze vergaderingen om zijn er diverse bijeenkomsten geweest m.b.t. het onderzoek fusie v.v. en k.v. SCMH. Hiervoor is een commissie samengesteld: zie hieronder.

Onderzoek fusie v.v. en k.v. SCMH.
Er is een werkgroep/commissie samengesteld om te onderzoeken of samenvoeging van k.v. en v.v. mogelijk is. Peter Verkuijlen is voorzitter. Afgevaardigden van v.v. zijn Rick v.d. Biggelaar, Ton van Katwijk en Marie-José van de Graaf. Afgevaardigden van de k.v. zijn Ingrid Kanters en Henk van den Brand.

Jeugd.
Na een fantastisch jubileumjaar zijn we vol goede moed aan het nieuwe seizoen begonnen.
Vele jeugdleiders, trainers en ondersteunende taken zijn weer opgevuld door onze fantastische vrijwilligers. TCJ organiseerde voor de 3e keer de aftrapavond, waar weer nagenoeg alle leiders bij waren! Spelers, trainers en leiders kunnen na deze avond met al hun materiaal het seizoen aftrappen.
Er is voor de junioren een “Bijeenkomst jeugd en alcohol” georganiseerd, helaas met kleine opkomst. We blijven alles doen om de alcoholregels na te leven, maar we moeten dat wél samen doen met ouders én junioren !!
Afgelopen jaar hebben we bij JO-9 voor het eerste seizoen middels de Fairplay regels gevoetbald. Het heeft op voorhand veel stof doen opwaaien maar uiteindelijk zijn de meeste leiders en ouders er positief over. Het is echter wel even wennen dat je dan geen kampioen wordt .
Komend jaar zal JO 12 en 11 , 8 tegen 8 gaan voetballen, ook hier zijn bedenkingen maar hopelijk worden we er net zo positief over als Fairplay !
Sinterklaas kwam eind november weer op bezoek en ook de spelletjesochtend was weer erg leuk.
Na een erg lange winterstop gingen we eind maart weer het veld op , helaas komen we daardoor aan het einde van het seizoen wat tijd tekort . Er moest zelfs gevoetbald worden op de zaterdag van kamp én er moest veel doordeweeks gespeeld worden.
Het was dus ook passen en meten om de prachtige slotdag te organiseren voor TCJ. Maar gelukkig is het weer gelukt en was het weer een leuke dag. Met dank aan Maria & Hans v Asseldonk voor de GEGE penaltybokaal en aan Familie Rijk voor de handdoeken tijdens de uitreiking van de sporter van het jaar / de “Tim Rijk bokaal”.
Het kamp is weer erg goed verlopen, wel gaan we kijken naar de financiën van het kamp. Zodat ook dit financieel haalbaar blijft.
Alle teams hebben afgelopen seizoen weer alles in de strijd gegooid om een mooi resultaat te behalen en wisselden goede met slechte resultaten af. Het hangt natuurlijk van de indeling en allerlei factoren af hoe een seizoen verloopt, maar we zijn trots op alle teams !! Tegenstanders voetballen graag tegen ons.
Als laatste willen wij Sven en Frank extra bedanken :
Sven voor zijn inspanningen bij de indeling, het was dit jaar een hele kluif !! En voor het organiseren van het enige toernooi bij SCMH , het MINI toernooi !!
Frank voor het verzetten van vele wedstrijden door de KNVB winterstop.
Marion en Natalie dank voor jullie inzet (hierdoor ontstaat er een Vacature jeugdbestuur “overige zaken “).
Op naar een nieuw en mooi seizoen !

Senioren.
Het bestuur complimenteert de seniorenafdeling omtrent het afgelopen seizoen. Voorafgaande wist iedereen dat men elkaar vooruit moest helpen, vanwege de krappe bezetting van de teams. Het zegt veel dat het 35+-team maar liefst 38 spelers heeft gebruikt, terwijl het zelf maar 14 voetballers op de lijst had staan. Een speciale vermelding verdienen SCMH 2 en SCMH 6, die de meeste spelers hebben uitgeleend.
SCMH nam met 6 seniorenteams, één 35+-team en een zaterdagveteranenteam deel aan de competitie.
Het vaandelteam heeft een goed, zij het wisselend, seizoen gedraaid. Bij aanvang is het zelfs nog enige weken trotse koploper geweest in deze 4e klasse. Uiteindelijk is SCMH als 5e geëindigd, met 37 punten uit 26 wedstrijden (doelsaldo 51-51) en werd daarmee ‘the best of the rest’. Fred Donkers uit Helmond stond voor het eerste seizoen aan het roer. De staf werd verder gevormd door teamleider Patrick van der Burgt en verzorger Frans van Asseldonk. Aan de zijlijn werd de scheidsrechter op toerbeurt geassisteerd door Harold van der Burgt, Joep van Helvoort, Ron van de Laar en Rob Rauh.
SCMH 2, een mix van jong en oud, speelde eveneens een wisselend seizoen. In het begin was het moeilijk om de juiste koers te vinden, maar lopende het seizoen ging het steeds beter. In de slotfase werden toch aardig wat punten gepakt van teams, die hoger geklasseerd stonden. De klassering was een 6e plaats met 24 punten uit 18 wedstrijden (doelsaldo 49-52). Leiders Danny van de Graaf en Tom van den Nieuwenhuizen nemen na dit seizoen afscheid, nadat ze enige seizoenen tot ieders tevredenheid de begeleiding hebben verzorgd. We zijn nog zoekende naar opvolging. Verder dank aan Frank Raaijmakers, Ton van Katwijk, Ruud van der Sanden, Mark Leenders en Hans van Helvoirt, die samen de selectie op sterkte hebben gehouden en nu naar de lagere teams gaan.
Van SCMH 3 waren vooraf de verwachtingen hoog gespannen. Wellicht door de verschillende blessures zijn de resultaten uiteindelijk wat tegen gevallen. Een 8e plaats werd hun deel. Het speelde 21 wedstrijden en behaalde 27 punten (48-78).
Het jeugdige SCMH 4 behaalde een mooie 4e plaats. Het behaalde 37 punten uit 20 wedstrijden (59-39). Ook hier waren de blessures aan de orde van de dag.
Ook voor SCMH 5 was het een zwaar seizoen. Geteisterd door blessures, was het vaak moeilijk om een compleet team op de been te krijgen. Het eindigde uiteindelijk op een 7e plaats: 19 wedstrijden, 20 punten (37-63). Dit was, na 16 jaar, het laatste seizoen van Mullesend bij SCMH. Vanwege de genoemde blessures gaan veel spelers stoppen. De enkelingen die overblijven, gaan bij Udi voetballen. Dank aan alle spelers en leiders van dit team voor hun tijd bij SCMH.
SCMH 6 kende eveneens de nodige ups en downs. Aan het einde van de rit stond het eveneens op de 7e plaats. Men speelde 20 wedstrijden en kwamen tot 22 punten (38-63).
De zondagveteranen kwamen in de 35+-klasse uit op een prachtige 4e plaats. De 32 punten werden gepakt in 19 wedstrijden (61-49). Met versterking van oudere spelers van andere teams, in totaal 24 stuks, lukte het telkens weer, om met voldoende spelers aan de wedstrijd te beginnen. Het team heeft eruit gehaald, wat er in zat en is tevreden over het resultaat. Gerard Dortmans, tot op dit moment het oudste actieve lid, stopt met voetballen en gaat op zondag meedraaien in het rooster van de wedstrijdcoördinatoren. Dank daarvoor.
Onze zaterdagveteranen, vetzat dus, hebben wederom meegespeeld in een competitie buiten de KNVB om. Eerst een uurtje lekker ballen en daarna een derde helft, om de eerste twee nog eens te evalueren. Een standenlijst kent deze competitie niet, maar naar verluid, wordt iedereen hier kampioen!
De titels van de interne periode werden dit seizoen behaald door SCMH 4, SCMH 35+ en SCMH 3. Proficiat!
Het sponsortoernooi was wederom de laatste activiteit, waarna de meeste voetballers hun schoenen in het vet hebben gezet voor het volgende seizoen. Bij fantastisch weer werd het een leuk toernooi, wat wederom gewonnen werd door Ad Donkers, machinaal timmerbedrijf uit Vorstenbosch. Dit keer werd d’n Brouwer in de finale met 1-0 verslagen.
Na dit seizoen ondergaat de commissie een wijziging. Arjo Verkuijlen stopt met voetballen en ook met de commissie. Lars van Zoggel gaat hem vervangen en neemt het takenpakket van Arjo over. We danken Arjo en wensen Lars veel succes toe.
De seniorencommissie ontbeert nog steeds een voorzitter / bestuurslid. Gegadigden hiervoor kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

Materialen en Onderhoud.
De materialencommissie is een hele mooie zelfsturende enthousiaste commissie waarvan iedereen zijn taak weet en deze ook altijd uitvoert.
We hebben met zijn allen de laatste jaren heel wat werk verzet op het sportpark, onder andere:
-nieuwe dug outs veld 2 en 3
-nieuwe dug outs hoofdveld (deze zijn alweer aan vervanging toe)
-nieuwe stalen onderstel voor het scorebord
-het bosplantsoen aan de linkerzijde van het trainingsveld weg gehaald en bij het trainingsveld getrokken
-het pannaveld met een nieuwe fietsenstalling
-verbouw accommodatie met daarmee ook een mooi nieuw terras en tuin
-de strook bosplantsoen bij veld 3 gefatsoeneerd
-renovatie van de kantine
Dit alles is tot stand gekomen door de inzet van heel veel vrijwilligers en commissieleden waarop we altijd een beroep konden doen.
Ik wil in het bijzonder de commissie heel hartelijk danken, maar zeker ook alle vrijwilligers en sponsoren die zich in hebben gezet. Hopelijk is er snel iemand beschikbaar die voorzitter wil worden van deze prachtige commissie. Ik hoop dat hij/zij er net zoveel voldoening en plezier uit deze taak haalt als ik gedaan heb, en wens hem/haar alvast veel succes.

Clubhuis.
Dit seizoen is de kantine verfraaid, vloer, meubilair, raamdecoratie etc., mede door de Karwei actie.
€ 2.000,-- was de aanzet voor de complete metamorfose, gerealiseerd door vele vrijwilligers. Voor het eerst hebben we oliebollen verkocht op oudjaars dag en dit is zeker voor herhaling vatbaar. Er waren ook dit seizoen weer gezellige evenementen in en rond de kantine zoals o.a. de Nieuwjaars receptie, carnavals avond, Duitse middag met WEC, de middag met Vorstenbosch en het Jeu de Boules toernooi.
Bij deze willen we alle barmedewerkers en andere kantine vrijwilligers bedanken voor hun diensten dit seizoen en zeker ook de spelers van de selectie voor hun bar diensten.

Sponsoring.
Wij hebben in het voetbalseizoen 2017-2018 voor de gehele jeugd nieuwe shirts gesponsord gekregen.
Wij willen hiervoor GEGE, van den Berg keukens, C&S, de Wit Metaaltechniek, van Zutphen Bedden en Wijdeven Timmerwerken bedanken voor hun sponsorschap.
Onze jeugd en jeugdtrainers werden tijdens het seizoen verblijd met een sponsorbijdrage van Buisklem BV en Slokker Bouwgroep. Ook hen willen wij bedanken.
Komend seizoen krijgen onze jeugdleiders nieuwe coachjassen van de Rabobank.
Op 2 oktober hadden we onze sponsormiddag, wat later dan andere jaren, maar niet minder gezellig. Gisteren, 10 juni, hebben we voor de derde keer het sponsortoernooi gehouden. Dit toernooi was uitstekend verlopen met als winnaar Ad Donkers Machinetimmerbedrijf uit Vorstenbosch.
In oktober hebben wij meegedaan met de Grote Clubactie, wat wederom een groot succes was, maar liefst
€ 1664,30,- werd er opgehaald door onze leden. Deze actie zullen we dit jaar zeker weer herhalen. Op 28 mei hebben we meegedaan met een belavond i.s.m. de Vriendenloterij. Hierbij hebben we 35 loten verkocht, wat de club weer veel geld gaat opleveren.
Komend seizoen zullen wij mee gaan doen met de Clubkas campagne van de Rabobank.
Wij willen alle sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage aan SCMH.

Pr. en Communicatie.
De commissie beschikt over verschillende vrijwilligers, die hun taken naar behoren vervullen. Er is echter één vacature, die nog steeds niet is ingevuld: een clubfotograaf. SCMH zoekt iemand, die de normale en bijzondere momenten van de vereniging op de gevoelige plaat wil vastleggen.
Nieuw, en daar zijn we zeer blij mee, is onze Club-TV. Peter Nooijen heeft zich hier in verdiept en wekelijks zorgt hij voor de presentatie op de televisie. Daarnaast is Peter, met enkele mensen van het bestuur, bezig geweest met een nieuwe SCMH-site. Na afloop van dit seizoen zal deze de lucht ingaan. Heel veel dank aan Peter, die hiermee SCMH weer ‘bij de tijd’ heeft gebracht.
Het clubje van zes verslaggevers heeft wederom zorg gedragen voor de verslagen van de wedstrijden van het vaandelteam. Nagenoeg altijd werden de verslagen goed op tijd ingeleverd om deze op de eigen site en mariaheide.nl te publiceren. Joanita Jansen verzorgt het redactiewerk van het SCMH Jeugdnieuws. Zij geeft hier een eigen vorm aan en doet dit op prima wijze. Programma’s en uitslagen worden niet meer opgenomen. Die zijn elders op de site te vinden. Volgend seizoen zal het clubblad als zodanig niet meer bestaan. De verslagen zullen bij de betreffende teams gepubliceerd worden.
Het jaarlijkse informatieboekje behoort eveneens tot de taken van de commissie. Hierin is de nodige informatie over de club en de verschillende teams te vinden.
SCMH dankt de medewerkers voor hun inzet en hoopt de openstaande plekken ingevuld te krijgen.

Leden.
Momenteel (eind seizoen 2017-2018) heeft SCMH 388 leden (vorig seizoen 385), onderverdeeld in:
Seizoen 2017-2018 Seizoen 2016-2017
131 jeugdleden (22 meisjes) 134 jeugdleden (23 meisjes)
148 spelende senioren 157 spelende senioren
109 niet spelende senioren 94 niet spelende senioren

14 jeugdleden aangemeld 25 jeugdleden aangemeld
18 senioren aangemeld 19 senioren aangemeld
8 jeugdleden afgemeld 13 jeugdleden afgemeld
24 seniorleden afgemeld 30 seniorleden afgemeld

Er liggen nog wel diverse afmeldingen van leden die na dit seizoen stoppen (31)

Slotwoord.
Mijn laatste jaarverslag voor een fijne club met veel geweldige vrijwilligers, waar je altijd een beroep op kunt doen. Dit zegt veel over een club.
Dank je wel voor jullie steun, inzet, support, financiele bijdragen en de fijne samenwerking, aan alle leden, sponsoren, supporters, iedereen, en een speciaal dank je wel aan de vrijwilligers.
Ik ben er van overtuigd dat ook het volgend seizoen het weer goed toeven is op sportpark Spoorzicht.
Het bestuur wenst iedereen een hele fijne vakantie en hopelijk maken we er met z’n allen na de vakantie weer een prettig en sportief seizoen van.

De voorzitter:
Bert van den Broek

De secretaris:
Marie-Jose van de Graaf.

Agenda

30
aug
Uitdelen spullen aan leiders en trainers. Mededelen van de laatste informatie

09
sept
De financiële ledenvergadering, tevens de eerste ALV van het ‘nieuwe’ SCMH, vindt plaats op maandag 9

13
sept
Het is een feit: de korfbalclub en voetbalclub worden één vereniging: SCMH.

banner club

Vrienden van SCMH

 • logo_widontec
 • logo_gege
 • logo_rabobank
 • logo_hendriks
 • logo-vandenberg
 • logo_dnbrouwer
 • logo_vdoorn
 • logo_hetbroek
 • logo-dwm
 • logo_koek
 • logo_vandendungen
 • logo_wijdeven
 • SPNSR-11-04 C & S Interieurs
 • SPNSR-ALG-15 Jan Kanters
 • SPNRS-17-03 Van Zutphen Bedden
 • VD-Elektro-DEV

Lees meer png