PROEFLES KORFBAL

PROEFLES VOETBAL

Ze liepen reeds enige tijd mee in het bestuur: de potentiële vervangers van afscheid nemende bestuursleden. Femke van der Velden werd door de vergadering gekozen tot de nieuwe secretaris van de vereniging. Het woordje ‘interim’ kan nu weg uit haar functiebenaming. Femke was reeds actief binnen het bestuur als voorzitter van de jeugdcommissie voetbal en dus al enigszins bekend met de vereniging op bestuurlijk gebied.

In het bestuur neemt Femke de taak over van Rick van den Biggelaar. Toen Marie-José van de Graaf in 2018 kenbaar maakte, dat ze ging stoppen als secretaris van toen nog de voetbalvereniging, klopte Rick bij haar aan met de mededeling dat hij die functie wilde overnemen. Hij heeft zich helemaal vastgebeten in de taken, die erbij hoorden. De secretaris is ‘de spin in het web’ van de club, de figuur waar het allemaal om draait. Na de samenvoeging van beide SCMH-verenigingen heeft Rick de secretaris-functie wederom toebedeeld gekregen. Met het korfbal erbij nu een nog grotere uitdaging. Gelukkig kreeg hij veel steun van korfbal-kenner pur sang Angelie Maas. Na een jaar kwam Rick toch tot de conclusie dat het niet zijn ding was. Vanwege een gedwongen voorzitterswissel is hij nog een jaar blijven zitten, maar eind vorig seizoen kwam dan toch de mededeling dat hij ging stoppen. Jammer, daar hij een ervaren kracht was met veel voetbalkennis en een heel goede secondant van de voorzitter. Gelukkig blijft hij bij de vereniging betrokken als wedstrijdcoördinator op zaterdag en gastheer/speaker op zondag bij de wedstrijden van het eerste voetbalteam.

Voor de taak van Femke binnen de jeugdcommissie is Willem Maas bereid gevonden deze over te nemen. Willem is nieuw, hoewel hij al enige jaren leider/trainer van een jeugdteam was en sinds afgelopen seizoen leider van het tweede team. In dit nieuwe seizoen heeft hij zijn weg reeds gevonden. Hij pikt zijn taken goed op en klopt, indien nodig, graag bij collega-bestuursleden aan. Het corona binnen de jeugd vraagt nu veel van zijn kennis en kunde.

Het derde nieuwe bestuurslid is Kristie van Hooff-Verkuijlen. Zij gaat het voorzitterschap van de commissie senioren korfbal op zich nemen. Deze was tussentijds vacant gekomen door het aftreden van Lisa van Berlo. Kristie was reeds lid van de tc korfbal en had in die hoedanigheid best al veel kennis van het korfbalgebeuren.

Lisa heeft haar bestuurstaken helaas moeten neerleggen vanwege haar studie. In 2018 is ze penningmeester van de toenmalige korfbalclub geworden. In het nieuwe bestuur ambieerde ze die taak niet, maar nam de functie van voorzitter seniorencommissie korfbal voor haar rekening. In het 12-koppige bestuur was het voor haar best even zoeken, wat wel en wat niet ter tafel gebracht moest worden. Geleidelijk aan kreeg ze het onder de knie, temeer daar ze kon terugvallen op de tc korfbal. Jammer dat ze gedwongen is te stoppen. Wellicht lag er voor haar nog een mooie bestuurs-carrière in het verschiet.

Periodiek aftredend waren verder nog Tino van der Velden en Bert van den Broek. Tino was herkiesbaar en zal zijn taak als voorzitter van de commissie facilitair blijven vervullen. Bert was niet herkiesbaar, maar zal de taak van voorzitter seniorencommissie voetbal blijven uitoefenen, totdat een opvolger is gevonden. De vergadering keurde goed, dat een eventuele opvolger tussentijds de taken kan overnemen.

Voorzitter Will Kemps dankte Rick en Lisa voor hun inzet voor de vereniging met een enveloppe en een bloemetje. Verder wenste hij de nieuwe bestuursleden, alsmede de herkozen bestuursleden, veel succes met hun taken.

De notulen van de ALV+FLV van 8 november 2021 kunt u elders op de site terugvinden: clubinfo – beleid – notulen jaarvergadering