PROEFLES KORFBAL

PROEFLES VOETBAL

Op maandag 12 april jl heeft SCMH de Algemene Ledenvergadering van seizoen 2019-2020 gehouden. Vanwege de coronaperikelen was deze bijeenkomst digitaal van aard. In totaal namen 50 personen deel aan de vergadering.  Hoogtepunt van de avond was de verkiezing/benoeming van nieuwe voorzitter Will Kemps. Nadat Mark Leenders noodgedwongen door privéomstandigheden deze functie had moeten neerleggen, heeft oud-voorzitter en (nog steeds) bestuurslid Bert van den Broek tijdelijk als tussenpaus gefungeerd. In de zoektocht naar een nieuwe preses kwam men uit bij de naam van Will Kemps, voorheen al eens als bestuurslid actief voor de Kantinecommissie.

Na enige tijd van beraad en overleg met o.a. het thuisfront, heeft Will aangegeven deze uitdaging aan te willen gaan. Het bestuur was uiteraard blij met dit besluit en zag in Will de juiste man op de juiste plek. Uit de schriftelijke stemming onder de leden bleek dat ook zij unaniem deze mening waren toegedaan. Met applaus vanachter de laptop/computer thuis werd Will welkom geheten.

Naast de benoeming van Will waren er nog enige wijzigingen in het bestuur. Er werd afscheid genomen van Cindy van der Burgt, Sander de Wit, Harold van der Burgt, Mark Leenders en Eva van den Bosch. Voor elk bestuurslid was er de welbekende enveloppe, een bloemetje en een kort woordje. Nieuwe bestuursleden waren voorgedragen door het bestuur en deze werden allen unaniem door de leden (schriftelijk) gekozen. Femke van der Velden gaat de Jeugdcommissie Voetbal voorzitten, Menno van Hees wordt voorzitter Sponsorcommissie, Niels van Doorn gaat de belangen van de Sportkantine behartigen en Nicole Heerkens gaat zich als voorzitter bekommeren om de Jeugdcommissie Korfbal. Daarnaast werd penningmeester Ruud van der Sanden voor een nieuwe periode herkozen.

De jaarlijkse vaste agendapunten kregen ook weer aandacht. De notulen van de ALV van 19 september 2019 werden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld; het jaarverslag werd met één opmerking goedgekeurd; het financieel verslag werd, na controle door de kascommissie, goedgekeurd en werd het bestuur decharge verleend; het nieuwe huishoudelijk reglement werd met enige tekstuele aanpassingen goedgekeurd en keurden de leden een komende verbouwing van de keuken goed. Opmerkingen omtrent de aanleg van het kunstgrasveld voor de korfbal worden meegenomen naar de betreffende werkgroep. Enige mededelingen completeerden de vergadering.
Het bestuur kijkt terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering, die ondanks het digitale aspect, een goed verloop kende. De notulen van deze ALV komen binnenkort op de site, onder het kopje Clubinfo – beleid.