| Afgelastingen

Beste leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers en supporters

We mogen weer en daar zijn we maar wat blij mee! Maar ‘gewoon’ gaan voetballen/korfballen is er helaas niet bij dit jaar. Het coronavirus is voorlopig nog niet weg, waardoor we beginnen aan een onzekere periode. Om het seizoen te laten slagen is het nu – meer dan ooit – belangrijk voor SCMH en iedereen die ons sportpark bezoekt om rekening met elkaar te houden.

Wij vragen iedereen dan ook om de algemene hygiëneregels die van kracht zijn te volgen.

De trainingen zijn inmiddels gestart en vanaf maandag 24 augustus is het voor de jeugd onder de 18 jaar ook weer mogelijk om te douchen na de training. Echter vragen wij ouders/verzorgers de kleedruimtes NIET te betreden en vragen wij u buiten te wachten.

De volgende richtlijnen gelden bij het openstellen van de kleedaccommodaties vanaf 24 augustus:

● Personen vanaf 18 jaar houden buiten het sportveld (zoals in kleedkamers en sportkantine) 1,5 meter afstand en vermijden lichamelijk contact;

● Kleedkamers worden na gebruik schoongemaakt;

● Er zijn voldoende hygiëne middelen, zoals papieren doekjes en desinfectiemiddel aanwezig;

● De kleedkamers worden uitsluitend gebruikt door de teams die op dat moment een wedstrijd spelen;

● Indien er te weinig kleedkamers zijn voor alle teams kiezen wij ervoor om de bezoekende teams te laten douchen;

● Op basis van de beschikbare oppervlakte is vastgesteld hoeveel personen gelijktijdig in de kleedkamer aanwezig kunnen zijn. Dit maken we kenbaar op de buitenkant van de deuren;

● We geven daar waar mogelijk met stickers op de wand en/of banken aan welke zitplekken gebruikt kunnen worden;

● We maken gebruik van een aparte toegangs- en vertrekroute (volg de aanwijzingen op het sportpark)

Op wedstrijddagen is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting.

● Gasten registreren zich, bij de poort, op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot het sportpark niet worden geweigerd.

● Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.

● Bezoekers wordt gevraagd naar hun volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast legt SCMH de datum, aankomsttijd en vertrektijd vast. En de toestemming van de bezoeker voor de verwerking van deze gegevens. De vereniging bewaart de gegevens 14 dagen en vernietigt ze daarna.

Sportkantine

● Gasten registreren zich, bij binnenkomst, op vrijwillige basis. Als een gast geen toestemming wil geven, kan de toegang tot de sportkantine niet worden geweigerd.

● Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.

● Bezoekers wordt gevraagd naar hun volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast legt SCMH de datum, aankomsttijd en vertrektijd vast. En de toestemming van de bezoeker voor de verwerking van deze gegevens. De vereniging bewaart de gegevens 14 dagen en vernietigt ze daarna.

● U kunt in de sportkantine allen gebruik maken van de aangegeven zitplaatsen. Blijven staan is niet toegestaan.

● Wanneer alle zitplaatsen bezet zijn, moet u buiten wachten, tot er weer plaats is.

● Om het risico zo klein mogelijk te houden worden er tijdelijk geen kannen bier verkocht in de sportkantine.

● Wij verzoeken iedereen om de aanwijzingen van het barpersoneel ten allen tijde op te volgen.