| Afgelastingen

Doelstelling is een eenduidig, simpel aanbod aan de bewoners van Mariaheide en omstreken, zowel lid als geen lid van de SCMH. Het generieke aanbod komt neer op het steunen van het verenigingsleven in Mariaheide en een € 20,- (twintig euro) cash back. De vereniging SCMH wordt een bedrag uitgekeerd van € 45,- per correcte aansluiting. Dit aanbod is geldig op de abonnementen van:
Delta, Caiway en OnLine*.
De inwoners van Mariaheide staat het natuurlijk vrij een voor hen passende keuze te maken, dit betekent dat zowel een aansluiting rechtstreeks bij de reeds vermelde partijen een mogelijkheid is. Echter de boodschap is dat er een extra optie mogelijk is, namelijk:
 
In een unieke samenwerking tussen Delta Fiber Netwerk, de vereniging SCMH, de dorpsraad van Mariaheide en ICTvoorjou kunt u het verenigingsleven van Mariaheide steunen met een kleine vergoeding als bedankje voor de steun. Dit bedankje komt in de vorm van een eenmalige vergoeding van €20,-. Dus u, als glasvezel klant, heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit het voor u passende pakket, u betaalt niets extra, u kunt gewoon gebruik maken van exact dezelfde aanbieding zoals deze worden aangeboden door de verschillende partijen echter steunt u de vereniging SCMH en krijgt u hiervoor een gepast bedankje. Belangrijk is wel dat u zich aanmeldt voor 21 september.
 
Wachten met aansluiten tot op het laatste moment en daarmee hopen op nog een beter aanbod heeft geen nut. Er komt geen ander of beter aanbod – dus advies; indien u weet wat bij u past en u wil klaar zijn voor de toekomst kunnen we u sterk adviseren de keuze niet uit te stellen maar zich te registreren.
 
Hoewel we positief gezind zijn en ons niet kunnen voorstellen dat we niet voldoende aansluitingen zullen realiseren om aan de gestelde minimumaantallen te voldoen, is er natuurlijk de kanttekening dat dit aanbod voor u en de steun richting SCMH enkel plaats kan vinden indien de gestelde aantallen worden bereikt.
 
 
Uitgewerkte propositie SCMH Glasvezel Mariaheide
 
Aanbod:
Maak voor 21 september de keuze voor Glasvezel via Delta Fiber Netwerk door een aanvraag in te dienen/abonnement af te sluiten bij een van de 3 aanbieders: Delta, Caiway of Online.nl
Elke aansluiting resulteert in een vergoeding van €45,- voor SCMH Mariaheide en €20,- cashback voor de aanvrager. Doelstelling: zo veel mogelijk aansluitingen realiseren voor ICTvoorjou/Delta Fiber Netwerk met als minimaal doel 35% van de inwoners van Mariaheide in het binnen en buitengebied.
 
Aansluiting:
Men kan SCMH steunen door aan te sluiten via deze link!

Indien men zich reeds heeft aangemeld voor glasvezel kan er geen gebruik meer gemaakt worden van dit aanbod.