| Afgelastingen

Met vereende krachten, en met een beetje hulp van de verreiker van Frank Wijdeven (waarvoor veel dank!), hebben Jelle van der Velden, Thijs van Stiphout, Rick van Asseldonk en Thomas van der Velden een nieuw klim/speeltoestel in de zandbak op het sportpark geplaatst. Nadat de vorige toestellen, die toch bijna 10 jaar dienst hadden gedaan, én het speelzand door de gemeente waren afgekeurd, moesten deze op kosten van SCMH worden weggehaald.

Ook de aanschaf van het nieuwe (val)zand en eventuele toestellen waren voor rekening van de vereniging. Speel/klimtoestellen zijn vrij prijzig. Derhalve is er zeer kritisch gekeken naar een nieuw toestel in combinatie met de portemonnee van de club. In de toekomst zal er zeker nog uitbreiding volgen. Dank aan de jongelui voor de professionele plaatsing