PROEFLES KORFBAL

PROEFLES VOETBAL

Een bijzondere gebeurtenis vond plaats op de vrijwilligersavond van 2021: de tweeling Erica van den Boogaard en Berdine Nooijen werden verkozen tot Vrijwilliger van het Jaar. De verdiensten van beide dames zijn legio. Beiden zijn verbonden aan de bar- en keukendiensten; zij verzorgen eventuele versieringen tijdens Kerst en andere gelegenheden; ze doen inkopen en meerdere kantineactiviteiten; indien er een keer extra gepoetst moet worden, staan ze paraat; op Oudjaar-dag zijn ze de gehele dag in de kantine doende met het bakken en verkopen van oliebollen en in de beginperiode na de verbouwing hebben ze mede het groen rondom de gebouwen en terrassen verzorgd. Dit vonden ze geweldig om te doen! Samen hebben ze meegedacht over de verbouwing van de keuken. Beiden als ervaringsdeskundige. Verder zit Berdine in de commissie van de Club van 100. Met inspanning lukt het haar, samen met Miranda van Stiphout, om het fraaie bord in de hal van het clubgebouw ‘vol’ te krijgen. Bij problemen kun je beiden bellen. Dan komt de een of de ander of ze komen allebei.


In een goed gevulde kantine mochten ze van voorzitter Will Kemps en secretaris Femke van der Velden het bijbehorende speldje (nieuw!!), de oorkonde in de vorm van een ingegraveerde plank en een bloemetje in ontvangst nemen. Dit ging uiteraard gepaard met een geweldige ovatie van de aanwezigen. De gedecoreerden zouden het liefst achter de bar hebben gestaan. Daar stonden ze dan ook bij aanvang van de avond, maar na het spelletje van Will werden ze daar vanachter uit gehaald. Voor vervanging was gezorgd! Sandy en Marijn, bedankt. De avond werd in een gezellige ongedwongen sfeer voortgezet, waarbij om 23.45 uur de tap dicht ging.