| Afgelastingen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden jaarlijks onze jubilarissen gehuldigd. Daar vanwege het corona de receptie dit keer geen doorgang mag hebben, zijn er ook geen huldigingen. Wanneer het weer mogelijk wordt, zullen onze jubilarissen op gepaste wijze hun herinneringen / aandenken ontvangen.

De jubilarissen van 2020 zijn:

Martien van der Wijst, 60 jaar lid

Martien is na zijn actieve voetballoopbaan bestuurlijk actief geworden voor de voetbalvereniging. Na één jaar bestuurslid werd hij, als opvolger van Bertus Verhoeven, voorzitter van de vereniging. Hij heeft voor een periode van 20 jaar de voorzittershamer gehanteerd. Bij zijn afscheid als voorzitter werd Martien benoemd tot erelid en kreeg hij de KNVB-speld in zilver opgespeld door een vertegenwoordiger van de KNVB. Hierna nam Martien meteen het initiatief om tot oprichting te komen van een Supportersclub. Hiervoor heeft hij tot enkele seizoenen terug een belangrijke voortrekkersrol vervuld. Verder was Martien, samen met zijn Jeanne, een vaste supporter, die bij thuis- en uitwedstrijden steevast langs de lijn stond.

Harold van der Leest, 40 jaar lid

Harold is, na zijn jeugdperiode, gedurende ca. 15 jaar een vaste waarde geweest voor het vaandelteam van de voetbalvereniging. Via de lagere teams is uiteindelijk komen spelen bij de zondagveteranen. Bij het ter ziele gaan van dit team heeft Harold zich aangesloten bij SCMH 5, alwaar hij nu nog steeds een balletje trapt (vanwege corona nu even niet!). Harold is verder 18 jaar lid geweest van het jeugdkader. De eerste 15 jaar als leider en de laatste drie jaar als jeugdvoorzitter. Vanuit die functie was hij ook lid van het hoofdbestuur.

Erik Kanters, 40 jaar lid

Nadat Erik de jeugdteams had doorlopen, is hij doorgestroomd naar de selectie. Zijn meeste jaren heeft hij voor SCMH 2 gespeeld. Nadat hij via de lagere teams zijn carrière had afgebouwd, heeft hij zijn schoenen aan de wilgen gehangen. Bij de oprichting van het zaterdagveteranenteam heeft hij zich hierbij aangesloten en vervult hier, naast het actief spelen, ook de functie van leider.

René van der Burgt, 40 jaar lid

René is vanuit de jeugd ook meteen in de selectie gekomen. Hij is voornamelijk keeper geweest van SCMH 2. Na enige seizoenen op non-actief is hij gaan spelen bij de zaterdagveteranen, ofwel vetzat. Rond de eeuwwisseling is hij gedurende vier seizoenen leider van een jeugdteam geweest. Een rol, die hij nu al weer enige seizoenen tot ieders tevredenheid, vervult bij het tweede team van de voetbalafdeling.

Theo Raijmakers, 25 jaar lid

Ver terug in de vorige eeuw is Theo al eens lid geweest van SCMH. Toen nog als voetballer. Hij was van verdedigende waarde, hij was tenslotte begonnen op klompen, voor voornamelijk de lagere teams. Theo was inmiddels al weer meerdere jaren het contact met SCMH verloren, toen hij gepolst werd voor de functie van voorzitter, als opvolger van Martien van der Wijst. Theo ging de uitdaging aan en heeft 12 jaar aan het roer gestaan. Organiseren, met het nodige delegeren, was hem op het lijf geschreven (zeker ook gezien zijn andere functies in de Heise gemeenschap), maar hij had zeker ook oog voor het menselijke contact. Het organisatie- en managementboekwerk van 2000 was mede van zijn hand. Vele uren van arbeid zaten hierin. Heden ten dage is Theo fervent supporter van het vaandelteam en maakt hij op toerbeurt het verslag van dit team voor de media. Sinds enige seizoenen is Theo ook vertrouwenspersoon van de vereniging.

Peter van Doorn, 25 jaar lid

Peter is pas op latere leeftijd bij SCMH komen voetballen, waardoor hij de jeugdperiode heeft overgeslagen. Zijn vaste plek was tussen de palen bij een lager team. De afsluiting van zijn loopbaan was bij de zondagveteranen. Van dit team was Peter ook shirtsponsor. Daarnaast is hij al vele jaren bordsponsor van de vereniging. Op dit moment is hij vaak te zien langs de lijn, als supporter van de Heise hoofdmacht, alwaar zoon Dave het doel probeert schoon te houden.

Frank van ‘t Westeinde, 25 jaar lid

Vanaf zijn 15e jaar speelt Frank bij SCMH. Na zijn juniorentijd zette hij zijn carrière voort bij de senioren. Succes in de selectie was voor hem niet weggelegd, maar als aanvaller droeg hij zeker zijn steentje, en menig doelpunt, bij in elk lager team waarvoor hij speelde. Sinds het begin van vetzat speelt hij nu zijn partijtjes mee op de zaterdagmiddag.

Sven Breeuwer, 25 jaar lid

Sven speelt vanaf de pupillen bij SCMH. Bij zijn overgang naar de senioren kwam hij in het 2e team. Na enige seizoenen maakte hij de overstap naar SCMH 3, waarvan hij aanvoerder is. Binnen de jeugdafdeling is Sven enige jaren voorzitter geweest van de TCJ. Vanuit die rol was hij, als tweede afgevaardigde van de jeugd, ook lid van het hoofdbestuur. Dit tot aan vorig seizoen. Sven had al eerder aangegeven te stoppen bij de TCJ, maar door gebrek aan een opvolger heeft hij er nog een jaartje extra aan vastgeplakt. Bij de samenvoeging van voetbal met korfbal is de functie binnen het hoofdbestuur komen te vervallen. Binnen de TCJ heeft Sven echter een belangrijk steentje bijgedragen. Met de overige leden van deze commissie bepaalde hij het technische beleid van de jeugdvoetbalafdeling. Daarnaast organiseerde deze commissie ook diverse andere (voetbal)activiteiten.

Rik van Asseldonk, 25 jaar lid

Op 6-jarige leeftijd heeft Rik zich aangemeld als lid en heeft de gehele jeugdafdeling met verve doorlopen. Bij de senioren heeft hij 11 jaar in het vaandelteam gespeeld. Van snelle linksbuiten omgeturnd tot betrouwbare linksback (in eerste instantie zéér tegen zijn zin), met aanvallende aspiraties. Sinds twee seizoenen speelt hij bij SCMH 3, maar op verzoek heeft hij dit seizoen tot de winterstop deel uitgemaakt van SCMH 2, voor zover corona het voetbalgebeuren nog mogelijk maakte. Rik gaat altijd voor de volle 100% de strijd aan en opgeven komt in zijn woordenboek niet voor. Toen hij op een bepaald moment zijn plek in de hoofdmacht dreigde te verliezen, heeft hij met extra bezoeken aan de sportschool en extra aandacht voor zijn gewicht, zich toch weer met succes terug gevochten in het team. Een voorbeeld voor velen! Ook voetbalt hij altijd met veel plezier. Hij is goedgemutst en met een lachje en een knipoogje richting zijlijn (of scheidsrechter) weet hij iedereen voor zich te winnen.

Geoffrey Dieterman, 25 jaar lid 2019

Door een misverstand is vorig jaar het jubileum van Geoffrey over het hoofd gezien. Door lichamelijk ongemakken was hij genoodzaakt te stoppen met voetballen. Als niet-actief lid bleef hij echter wél lid van SCMH (en niet meer van de KNVB).

Bij de jeugd was Geoffrey een veel-scorende spits en voor hem was een lange spitsencarrière in SCMH 1 weggelegd. De eerste jaren voldeed hij zeker aan deze verwachtingen, totdat blessures roet in het eten gooide. Dit betekende dus voor hem einde oefening! Hij pakte de draad echter op en werd leider van SCMH 3. Hij vervult deze rol zeer serieus en het team is zeer te spreken over zijn aanpak.