| Afgelastingen

Beste leden,

zoals eerder beloofd komen wij vandaag met een update vanuit het bestuur.

Trainingen jeugd
De afgelopen week zijn we achter de schermen druk bezig geweest om de trainingen mogelijk te maken voor de korfbalteams t/m D1 en voetbalteams t/m JO-12. Vanaf maandag 4 mei willen we starten met het trainen voor deze teams.

We snappen ook dat de overige jeugdteams graag zo snel mogelijk weer willen gaan trainen. Echter willen en moeten wij het stap voor stap opstarten en bekijken wij het van week tot week. In overleg met de gemeente hebben wij als (jeugd)bestuur besloten dat we eerst gaan starten met jongste jeugd.
Dit neemt niet weg dat de planning en veldindelingen voor uitbreiding al klaar liggen. Mocht het allemaal goed verlopen kunnen we snel schakelen.
Wij als bestuur begrijpen de teleurstelling bij sommige en proberen zo snel mogelijk ook voor de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar het sporten weer mogelijk te maken. We hopen op een ieders begrip hiervoor.

Competitie 2019-2020
Voetbal: De KNVB heeft besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.

Korfbal: De KNKV heeft besloten dat de gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is slechts de helft - of iets meer - afgewerkt en daarom is het Bondsbestuur van mening, dat hieraan geen waarde kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten. Over de indeling van de veldcompetitie van volgend seizoen doet het Bondsbestuur te zijner tijd nadere mededelingen.
Bij het wedstrijdkorfbal in de zaal is de huidige stand de eindstand en vindt overeenkomstig de geldende promotie-degradatieregeling promotie en degradatie plaats. Over de precieze gevolgen voor alle teams volgt op korte termijn informatie.
De KNKV heeft voor het breedtekorfbal besloten om de zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen.

Competitie 2020-2021
Als bestuur zijn wij volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hoe en wanneer deze van start kan gaan is nog de grote vraag. Echter zitten wij niet stil en worden de teamindelingen, trainers, trainsters, coaches en overige zaken in kaart gebracht.
Wij houden jullie op de hoogte als er ontwikkelingen zijn.

Financieel
Wij volgen de situatie nauwlettend. Wij verwachten als SCMH geen grote problemen maar zijn wel afhankelijk hoe en wanneer we het nieuwe seizoen kunnen aanvangen.

Sponsoren
Er is vanuit het bestuur een mail uitgegaan naar alle sponsoren. Hierin is aandacht gegeven voor hun situatie en begrip gevraagd voor onze situatie als vereniging. Ook voor hen is dit vaak een vervelende situatie en wij hopen dat zij allen de crisis goed doorstaan. Wij hopen dan ook in het nieuwe seizoen een beroep te kunnen doen op al onze sponsoren.

Speeltoestel
Het nieuwe speeltoestel ligt klaar voor gebruik. De voorbereidende werkzaamheden zijn door Tino, Thomas en Jelle gezamenlijk uitgevoerd. Zodra het sportpark open gesteld kan worden voor bezoekers zal het in gebruik genomen worden.

Consumptiebonnen
Eerder hebben wij gecommuniceerd dat de 'oude bonnen' geldig zouden zijn tot aan het einde van het seizoen 2019-2020. Omdat dit seizoen onverwachts en plotseling tot zijn einde is gekomen blijven de bonnen langer geldig. We wachten de situatie en besluiten af en komen met een nieuwe datum/moment tot wanneer de bonnen geldig blijven.

We begrijpen dat er wellicht vragen/opmerkingen zijn. Graag willen wij jullie vragen dan contact op te nemen met het bestuur.

mvg Mark Leenders
Voorzitter SCMH