PROEFLES KORFBAL

PROEFLES VOETBAL

De voorzittersfunctie van SCMH is na het terugtreden van Mark Leenders op interim-basis ingevuld door bestuurslid Bert van den Broek. Het bestuur is nu blij dat het Will Kemps kan voordragen om aan deze tijdelijke situatie een einde te maken. Vanwege de continuïteit van de vereniging is dit een positieve ontwikkeling. Na enige gesprekken is Will bereid gevonden deze uitdaging, zoals hij zelf noemt, aan te gaan.

 

Will heeft een verleden bij SCMH voetbal. Onder meer was hij jarenlang een betrouwbare sluitpost van SCMH 1. Verder heeft hij voorheen reeds zes jaar in het hoofdbestuur gezeten met de sportkantine in zijn takenpakket.

Vanaf heden gaat Will zich inwerken en zal aanschuiven bij bestuursvergaderingen en, indien nodig, andere bijeenkomsten. Op termijn zal hij dan de functie definitief overnemen, nadat hij door de ALV is gekozen.


We wensen Will, en we denken namens alle leden en vrijwilligers, heel veel succes én bestuurlijke wijsheid toe.
Over enige tijd, o.a. tijdens de ALV, zal Will zich zelf verder aan de vereniging voorstellen.