PROEFLES KORFBAL

PROEFLES VOETBAL

Voor kleine(re) verenigingen wordt het voor sommige categorieën lastig, zo niet onmogelijk, om een representatief of volwaardig team op de been te krijgen. Meestal wordt er aanvulling gezocht vanuit andere, nagenoeg altijd jongere, teams. Een enkele keer is dispensatie vanuit een hoger team mogelijk.
Is er binnen de eigen vereniging geen enkele mogelijkheid denkbaar die tot een oplossing leidt, is samenwerking met een andere vereniging een optie. Deze manier wordt door de KNVB erg geadviseerd.


Een voorbeeld hiervan is het VR30+-voetbalteam. SCMH had te weinig dames om een team te vormen voor de vrijdagavondtoernooitjes. Vorstenbossche Boys had hetzelfde probleem. Dit werd opgelost door een Samenwerkend team (ST) op te richten. Hiervoor wordt door de KNVB een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, welke voor één seizoen geldig is. De naam van het team wordt dan (in dit geval) ST Vorstenbossche Boys / SCMH VR30+ 1. De eerstgenoemde vereniging is het aanspreekpunt voor de KNVB en vult het bondsteam met de namen van de speelsters van zowel Vorstenbossche Boys als SCMH. De financiële afwikkeling gaat ook via de Boys, die dan weer declareert bij SCMH.
Samenwerking kan in elke leeftijdscategorie, zowel bij de jeugd als bij de senioren en zowel bij de jongens bij als de meiden. Verder is het altijd het laagste team van de betreffende categorie.
Het kan dus best voorkomen dat in de (nabije) toekomst SCMH voor een bepaald team de samenwerking gaat zoeken met een andere vereniging. SCMH kan ook het verzoek van een andere vereniging krijgen. Uiteraard gebeurt dit op bestuurlijk of commissie-niveau. We hopen dan dat het voor dat ene seizoen opgelost is en dat we het seizoen erna zelf weer een team op de been kunnen krijgen. De toekomst zal het telkens moeten leren.